Booster

Booster to część próby badanej skupiająca osoby, których częstość występowania w badanej próbie jest większa, niżby to wynikało z ich faktycznego udziału w całej populacji. Do takich osób mogą należeć przedstawiciele mniejszości religijnych, cudzoziemcy, członkowie subkultur, użytkownicy jakiegoś produktu lub usługi, mieszkańcy wybranego miasta itp. Próba zawierająca booster nie jest w pełni reprezentatywna. Dla badaczy ważniejsze jest jednak uzyskanie opinii osób wchodzących w skład boostera, co uzasadnione jest zwykle celem realizowanego badania.