BPTO (ang. Brand Price Trade Off)

BPTO to test stosowany w badaniach cenowych, którego celem jest określenie przez klientów stopnia akceptacji ceny produktu.

Test składa się z listy wybranych produktów różnych marek (kosmetyków, produktów spożywczych, samochodów itp.) wraz z ich opisami i cenami. Respondent wybiera na początku produkt, który byłby gotów w największym stopniu kupić za podaną cenę. Następnie cena wybranego produktu zostaje podniesiona o określoną wartość (np. 5% w stosunku do jego poprzedniej ceny), a respondent proszony jest o zastanowienie się i ponowny wybór z przedstawionej listy produktów.

Respondent może wybrać ponownie ten sam produkt albo inny, którego wcześniej nie brał pod uwagę. W ten sposób może dokonywać wielokrotnych wyborów, przy czym za każdym razem cena wybieranego produktu zostaje podniesiona o określoną wartość. Test zostaje zakończony w momencie, kiedy respondent uzna swój wybór za ostateczny i nie jest skłonny zaakceptować dalszego podnoszenia ceny produktu, ani wybranego przez siebie, ani żadnego z pozostałych.