Definicja realna (ang. real definition)

Definicja realna to opis obiektu definiowanego (definiendum), w którym podane są w możliwie wyczerpujący sposób wszystkie cechy pozwalające jednoznacznie zidentyfikować ten przedmiot w rzeczywistości empirycznej i odróżnić od pozostałych obiektów należących do tej rzeczywistości. Innymi słowy coś w rodzaju „koń jaki jest, każdy widzi”. A poważnie, definicja realna dla obiektu zwanego „kotem domowym” mogłaby wyglądać następująco: „kot domowy jest to zwierzę z rodziny kotowatych… i tak dalej, i tak dalej”. Zdefiniowanie definicji realnej jest przedmiotem utrapień studentów na zajęciach z logiki lub metodologii nauk („Czym się różni definicja realna od definicji nominalnej?. A definiens od definiendum???”).