Dobór probabilistyczny (ang. probability sampling)

Dobór probabilistyczny to każdy dobór próby badanej, w którym został wykorzystany operat losowania oraz określona technika losowania jednostek.