Dobór warstwowy (ang. stratified sampling)

Dobór warstwowy to metoda losowego doboru osób do próby badanej, w trakcie którego najpierw dzieli się badaną zbiorowość na jednorodne grupy (wydzielone z uwagi na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie itp.), a następnie z każdej grupy losuje się określoną liczbę jednostek.