Efekt świeżości (ang. recency effect)

Efekt świeżości to tendencja do lepszego zapamiętywania przez respondenta tych możliwości odpowiedzi odczytywanych przez ankietera z kwestionariusza wywiadu, które znajdują się na końcowych pozycjach w kafeterii. W rezultacie respondent wybiera częściej spośród tych odpowiedzi, które znajdują się na końcu kafeterii. W celu zmniejszenia efektu świeżości stosuje się karty odpowiedzi.