Estymator (ang. estimator)

Estymator to jakaś miara statystyczna wykorzystywana do szacowania parametru lub rozkładu wartości zmiennej w populacji badanej, na podstawie wartości zaobserwowanych w próbie losowej.