Parametr (ang. parameter)

Parametr to miara statystyczna, za pomocą której można opisać zmienną, rozkład jej wartości i zależność pomiędzy inną zmienną lub grupą zmiennych. Do najczęściej używanych parametrów należą m.in. średnia arytmetyczna, mediana, modalna, kwantyl, odchylenie standardowe, rozstęp i wiele innych.