Estymacja (ang. estimation)

Estymacja to ogół metod wnioskowania statystycznego, umożliwiających uogólnienie wyników badania (obserwacji, eksperymentu) na całą populację, z której została pobrana próba losowa.