Instrukcja ankieterska (ang. interviewer instructions)

Instrukcja ankieterska to zestaw uwag i porad przygotowanych dla ankieterów przez badacza odpowiedzialnego za realizację badania. W instrukcji zamieszczone jest wyjaśnienie celu badania oraz szczegółowe wskazania co do sposobu
wypełnienia kwestionariusza wywiadu.