Opinia publiczna (ang. public opinion)

Opinia publiczna to ogół przekonań wyrażanych przez członków społeczeństwa na temat funkcjonowania państwa, sprawowania rządów, instytucji administracji publicznej, osób sprawujących urzędy państwowe, instytucji pożytku publicznego, organizacji społecznych, panujących norm i obyczajów panujących itp. Najbardziej znaną metodą pomiaru opinii publicznej jest … Czytaj dalej

Overclaiming

Overclaiming to określenie zachowania części respondentów biorących udział w badaniach opinii, polegającego na udzielaniu przez nich nieprawdziwych odpowiedzi na temat własnych przekonań, poglądów politycznych, uczestnictwa w życiu społecznym, wyznawanych norm i wartości, statusu społecznego itp. Istnieje wiele powodów takich zachowań. … Czytaj dalej

Polaryzacja opinii (ang. opinion polarization)

Polaryzacja opinii to proces głębokiego zróżnicowania poglądów i ocen wyrażanych przez społeczeństwo, a dotyczących wybranych zjawisk i wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, poparcia dla partii politycznych, polityków, osób oraz instytucji publicznych itp. Polaryzacja opinii powoduje tworzenie się w społeczeństwie dwubiegunowych … Czytaj dalej