List przypominający (ang. reminding letter)

List przypominający to pisemne zawiadomienie wysyłane przez agencję badawczą do respondenta, do którego wcześniej skierowana została ankieta pocztowa. Zawiera przypomnienie o fakcie wysłania ankiety oraz prośbę o jej wypełnienie i odesłanie do agencji.