List zapowiedni (ang. letter of introduction, cover letter)

List zapowiedni to pisemne zawiadomienie wysyłane przez agencję badawczą do osoby, która została wylosowana do próby badanej. W liście zamieszczone jest wyjaśnienie celu badania, informacja o planowanym terminie wizyty ankietera oraz prośba o wyrażenie zgody na jego przyjęcie i udzielenie wywiadu.