Losowanie proste (ang. simple random sampling)

Losowanie proste polega na tym, że każda jednostka znajdująca się w operacie losowania ma takie samo prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie badanej.