Metryczka (ang. demographics)

Metryczka to część kwestionariusza wywiadu lub ankiety, w której zawarte są pytania metryczkowe; metryczka zamieszczana jest zazwyczaj na końcu kwestionariusza.