Miara kształtu rozkładu (ang. measure of shape)

Miara kształtu rozkładu wykorzystywana jest do określania stopnia asymetryczności oraz koncentracji rozkładu wokół wartości średniej. Do miar kształtu rozkładu należą kurtoza oraz skośność.