Pomiar ilorazowy (ang. ratio measure)

Pomiar ilorazowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, porządkowego oraz interwałowego; jest to jednocześnie najbardziej dokładny pomiar ze wszystkich podanych, umożliwia dokonywanie dowolnych operacji arytmetycznych na wartościach zmiennej.

Cechą pomiaru ilorazowego jest to, że zmienna może przyjąć wartość zero absolutne, czyli najmniejszą możliwą wartość dającą się zmierzyć w świecie rzeczywistym. Za pomocą pomiaru ilorazowego można mierzyć m.in. wzrost, dochód wyrażony w jednostkach monetarnych, wiek liczony w latach, temperaturę mierzoną na skali Kelvina itp.