Pomiar nominalny (ang. nominal measure)

Pomiar nominalny jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok porządkowego, interwałowego oraz ilorazowego; jest to jednocześnie najmniej dokładny pomiar ze wszystkich podanych. Umożliwia klasyfikację zmiennej jedynie ze względu na jej cechy jakościowe, takie jak płeć, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód itp

Zmienną w pomiarze nominalnym można oznaczyć wartością liczbową, ale ma to wyłącznie charakter umowny. Zmienną płeć można oznaczyć przykładowymi wartościami 1 (kobieta) i 2 (mężczyzna), ale niedopuszczalne jest przeprowadzanie na nich operacji matematycznych (z wyjątkiem zliczania częstości, odsetek i proporcji).