Pomiar porządkowy (ang. ordinal measure)

Pomiar porządkowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, interwałowego oraz ilorazowego; jest bardziej dokładny od pomiaru nominalnego, ale mniej dokładny od interwałowego oraz ilorazowego. Umożliwia klasyfikację i rangowanie wartości zmiennej, od wartości najniższej do najwyższej.

Pomiar porządkowy można wykorzystać do określenia wartości takich zmiennych jak wykształcenie, status społeczny, satysfakcja z użytkowania jakiegoś produktu, ocena szkolna itp. Zakres operacji arytmetycznych w pomiarze porządkowym jest ograniczony; można uznać, że ocena szkolna 5 („bardzo dobra”) jest wyższa niż ocena 4 („dobra”), ale nie jesteśmy sensownie określić, o ile ocena „bardzo dobra” jest wyższa od oceny „dobrej”. Podobnie w przypadku wykształcenia: wykształcenie wyższe to więcej, niż wykształcenie średnie, ale nie sposób ocenić, o ile wykształcenie wyższe jest większe od średniego.