Poufność badania (ang. confidentiality)

Poufność badania to jedna z podstawowych zasad etycznych stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych; polega na zapewnieniu, że odpowiedzi, ani żadne inne informacje otrzymane od respondentów, nie zostaną wykorzystane do ich identyfikacji.