Schemat eksperymentalny Solomona (ang. Solomon four-group design)

Schemat eksperymentalny Solomona to rodzaj eksperymentu, w którym występują dwie grupy eksperymentalne i dwie grupy kontrolne. Uczestnicy eksperymentu przydzielani są do poszczególnych grup metodą losową, a układ grup biorących udział w eksperymencie przedstawia się następująco:

  1. Grupa pierwsza, eksperymentalna, w której przeprowadza się pretest, następnie poddaje się ją wpływowi bodźca eksperymentalnego, a na koniec przeprowadza postest w celu oceny wpływu bodźca.
  2. Grupa druga, kontrolna, w której przeprowadza się pretest i postest, bez podawania bodźca eksperymentalnego.
  3. Grupa trzecia, eksperymentalna, którą poddaje się wpływowi bodźca, a następnie przeprowadza posttest.
  4. Grupa czwarta, kontrolna, w której przeprowadza się jedynie postest.