Skala kategorialna (ang. categorical scale)

Skala kategorialna to inne określenie skali nominalnej, spotykane głównie w literaturze anglojęzycznej. W niektórych tekstach terminem „skala kategorialna” określa się również skalę porządkową. Z uwagi na możliwość nieporozumień (kalka językowa), jeżeli nie wynika to jednoznacznie z kontekstu, trafniejsze wydaje się jednak tłumaczenie „skala nominalna”.