Metoda lejka (ang. funnel approach)

Metoda lejka to procedura układania pytań w kwestionariuszu wywiadu lub ankiecie. Pytania układane metodą lejka umieszczane są w kwestionariuszu wywiadu w taki sposób, żeby najpierw pojawiały się pytania ogólne, a następnie coraz bardziej szczegółowe i wymagające większego namysłu respondenta.

Rotacja pytań (ang. rotation procedure)

Rotacja pytań to procedura stosowana przez ankietera w trakcie wywiadu z respondentem, polegająca na zadawaniu wybranych pytań w odwrotnej kolejności, niż miało to miejsce w wywiadzie z poprzednim respondentem. Rotacja stosowana jest w przypadku kwestionariuszy wywiadów zawierających pytania z rozbudowanymi kafeteriami, … Czytaj dalej