Ranga (ang. rank)

Ranga to wartość liczbowa za pomocą której respondent na skali rankingowej określa, wg określonego kryterium, hierarchię ważności cech jakiegoś obiektu np. produktu, marki itp.

Rzetelność pomiaru (ang. reliability)

Rzetelność pomiaru to cecha pomiaru polegająca na tym, że w przypadku ponownego badania, za pomocą tego samego narzędzia badawczego, uzyskamy te same lub nieznacznie różniące się wyniki. Rzetelność, oprócz trafności, jest jednym z najważniejszych warunków uznania pomiaru za wiarygodny.