Rzetelność pomiaru (ang. reliability)

Rzetelność pomiaru to cecha pomiaru polegająca na tym, że w przypadku ponownego badania, za pomocą tego samego narzędzia badawczego, uzyskamy te same lub nieznacznie różniące się wyniki. Rzetelność, oprócz trafności, jest jednym z najważniejszych warunków uznania pomiaru za wiarygodny.