Wymieranie (ang. respondent mortality)

Wymieranie to rezygnacja respondentów z uczestnictwa w badaniu w trakcie jego trwania. Wymieranie powodowane jest zwykle zniecierpliwieniem respondentów, znudzeniem przedłużającym się czasem trwania badania, zdarzeniami losowymi itp.

Zasada świadomej zgody (ang. informed consent)

Zasada świadomej zgody to jedna z podstawowych zasad etycznych stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. Oznacza ona, że uczestnik badania, czyli respondent, powinien zostać powiadomiony o jego celu, sposobie realizacji, wykorzystanych technikach i metodach badawczych oraz możliwości odmowy lub rezygnacji … Czytaj dalej