Związek przyczynowy (ang. causal relationship)

Związek przyczynowy to taka cecha zależności pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej zmiennej. Do stwierdzenia istnienia związku przyczynowego konieczne jest spełnienie kilku wymogów: można w precyzyjny sposób określić, która ze zmiennych jest przyczyną, a która … Czytaj dalej