Zmienna fikcyjna (ang. dummy variable)

Zmienna fikcyjna nazywana jest również zmienną binarną, ślepą, formalną lub zerojedynkową. Zmienna ta mierzona jest na skali nominalnej lub porządkowej, której można przypisać wyłącznie wartości binarne (zerojedynkowe), oznaczające, że zmienna albo posiada jakąś wartość albo jej nie posiada. Przykładowe wartości … Czytaj dalej

Zmienna kategorialna (ang. categorical variable)

Zmienna kategorialna to każda cecha, która może przyjąć co najmniej dwie wartości wykluczające się nawzajem. Do zmiennych kategorialnych należą zmienne mierzone wyłącznie na skali nominalnej. Najprostszym przykładem zmiennej kategorialnej jest płeć, zawód, miejsce zamieszkania itp.

Zmienna kontrolna (ang. control variable)

Zmienna kontrolna to taka cecha badanego zjawiska, obiektu lub postawy, której wartość sprawdza się lub utrzymuje na stałym poziomie, w celu ustalenia, czy nie wpływa na zależność pomiędzy dwiema innymi analizowanymi zmiennymi. Pojęcie zmiennej kontrolnej najłatwiej zrozumieć za pomocą znanej … Czytaj dalej

Zmienna niezależna (ang. independent variable)

Zmienna niezależna to cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, która wpływa na wartość innych analizowanych zmiennych. Zmienną niezależną może być np. wykształcenie, jeżeli założymy, że ma ona wpływ na inne zmienne: poglądy polityczne, liczbę przeczytanych książek, zadowolenie z życia itd.

Zmienna zależna (ang. dependent variable)

Zmienna zależna to cecha, której wartość jest determinowana przez wartość innej zmiennej (tzw. zmiennej niezależnej). Zmienną zależną może być np. czytelnictwo książek, które może być zależne od takich zmiennych jak wykształcenie, miejsce zamieszkania (dostęp do księgarni i bibliotek) albo dochodów osobistych.