Test nieparametryczny (ang. non-parametric test)

Test nieparametryczny to test statystyczny, w którym nie zakłada się, że rozkład wartości zmiennej powinien przyjąć określoną postać. Do testów nieparametrycznych należą m.in. test chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa i test U-Manna-Whitneya.