Test U Manna-Whitneya (ang. Mann-Whitney U test)

Test U Manna-Whitneya to rodzaj testu nieparametrycznego stosowanego do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy zerowej, wg której dwie badane próby zostały pobrane z tej samej populacji.