Walidacja (ang. validation)

Walidacja to procedura sprawdzania trafności, rzetelności i dokładności skal pomiarowych, które mają być wykorzystane w badaniu.