Percentyl (ang. percentile)

Percentyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.

Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 3 000 zł miesięcznie została zaliczona do 56 percentyla, to oznacza to, że 56% osób w badanej populacji zarabianie więcej niż 3 000 zł miesięcznie; 44% badanych osób uzyskuje natomiast dochody większe niż podana kwota. Percentyl nazywany jest również centylem; 10 percentyl to inaczej decyl, 20 to kwintyl, a 50 to mediana.