Fidelity

Fidelity to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania czasu oglądania programu przez telewidza w stosunku do ogólnej długości trwania programu. Wskaźnik fidelity przedstawiony jest w postaci procentowej. Jeżeli cały program trwa 60 minut, a telewidz ogląda z tego 30 … Czytaj dalej

OTS (ang. Opportunity to See)

OTS to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych i badaniach reklamy do oceny efektywności kampanii reklamowej; określa średnią liczbę kontaktów osoby z grupy docelowej z reklamą emitowaną w stacji telewizyjnej, w jakimś odstępie czasu.

Rating

Rating to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia odsetka osób, które zetknęły się z emisją konkretnego programu lub reklamy telewizyjnej.

Reach

Reach to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania odsetka osób, które przynajmniej raz zetknęły się z emisją konkretnego programu lub reklamy telewizyjnej.

RSH (ang. reception share)

RSH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania średniej dziennej oglądalności programu telewizyjnego w porównaniu do widowni pozostałych programów tej samej stacji.

Sondaż założycielski (ang. established survey)

Sondaż założycielski stosowany jest w badaniach telemetrycznych; jest to rodzaj badania przeprowadzanego na dużej (często kilkutysięcznej) losowej próbie gospodarstw domowych. W trakcie sondażu założycielskiego ustalana jest struktura społeczno-demograficzna osób zamieszkujących gospodarstwa oraz dostępność do odbiorników i stacji telewizyjnych. Sondaż założycielski umożliwia … Czytaj dalej