Skala anomii (ang. anomia scale)

Skala anomii wykorzystywana jest do pomiaru uczucia anomii, jakiego mogą doznawać badane osoby, tj. przekonania o postępującym zanikaniu norm społecznych, narastającym chaosie, braku sensu itp. Konstrukcja skali anomii jest stosunkowo prosta i składa się z kilku twierdzeń, opisujących zjawisko anomii. … Czytaj dalej

Skala AS (ang. A-S scale; Anti-semitism scale)

Skala AS przeznaczona jest do pomiaru uprzedzeń rasowych, religijnych, społecznych i politycznych wobec osób narodowości żydowskiej. Pierwotnie nazwa ta odnosiła się do skali opracowanej w roku 1944 przez dwóch amerykańskich badaczy z University of California: Daniela J. Levinsona oraz Nevitta … Czytaj dalej

Skala bipolarna (ang. bipolar scale)

Skala bipolarna to inaczej skala dwubiegunowa. Skala, której końce (bieguny) oznaczone są dwoma przeciwstawnymi określeniami (antonimami), np. drogi – tani. Typowym przykładem takiej skali jest dyferencjał semantyczny.

Skala Bogardusa (ang. Bogardus social distance scale)

Skala Bogardusa stosowana jest w badaniach społecznych do określenia dystansu społecznego, nazywana również skalą dystansu społecznego. Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego socjologa Emory’ego Bogardusa (ur. 1882 – zm. 1973). Skala Bogardusa pozwala określić, w jakim stopniu członkowie … Czytaj dalej

Skala F (ang. fascism scale)

Skala F przeznaczona do pomiaru osobowości autorytarnej, opracowana w 1950 roku przez niemieckiego filozofa i socjologa Theodora W. Adorna (ur. 1903 – zm. 1969) oraz jego współpracowników: Else Frenkel-Brunswik, Daniela J. Levinsona oraz Nevitta Sanforda. Theodor W. Adorno był czołowym … Czytaj dalej