Skala graficzna (ang. graphic rating scale)

Skala graficzna przedstawiona jest w postaci odcinka, na którym respondent zaznacza miejsce odpowiadające jego opinii na temat ocenianego obiektu; końce odcinka mogą być oznaczone przymiotnikami określającymi skrajne cechy obiektu. Tani _______________________________ Drogi

Skala Guttmana (ang. Guttman scale)

Skala Guttmana składa się z szeregu hierarchicznie uporządkowanych pytań, dotyczących tego samego zagadnienia. Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej twórcy, Louisa Guttmana, izraelskiego socjologa amerykańskiego pochodzenia (ur. 1916 – zm. 1987). Cechą skali Guttmana jest to, że odpowiedź twierdząca na … Czytaj dalej

Skala hedoniczna (ang. hedonic scale)

Skala hedoniczna jest wykorzystywana do oceny testowanych produktów, usług, reklam, programów telewizyjnych itp. Respondent wybiera jedną z kilku ocen, poczynając od „zdecydowanie lubię”, a kończąc na „zdecydowanie nie lubię”.

Skala ilorazowa (ang. ratio scale)

Skala ilorazowa to jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali nominalnej, porządkowej oraz interwałowej. Skala ilorazowa jest najdokładniejszą z podanych rodzajów skal. Umożliwia pomiar wartości zmiennej i dokonywanie na niej dowolnych obliczeń matematycznych, łącznie z dzieleniem i mnożeniem. Cechą charakterystyczną skali … Czytaj dalej

Skala interwałowa (ang. interval scale)

Skala interwałowa to jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali nominalnej, porządkowej oraz ilorazowej. Skala interwałowa jest dokładniejsza od skali nominalnej i porządkowej, ale mniej dokładna od skali ilorazowej. Pozwala mierzyć wartość zmiennej oraz różnicę pomiędzy wartościami tej samej zmiennej. … Czytaj dalej

Skala kategorialna (ang. categorical scale)

Skala kategorialna to inne określenie skali nominalnej, spotykane głównie w literaturze anglojęzycznej. W niektórych tekstach terminem „skala kategorialna” określa się również skalę porządkową. Z uwagi na możliwość nieporozumień (kalka językowa), jeżeli nie wynika to jednoznacznie z kontekstu, trafniejsze wydaje się jednak … Czytaj dalej

Skala Likerta (ang. Likert scale)

Skala Likerta to jedna z najbardziej znanych skal pomiarowych, stosowana powszechnie w badaniach marketingowych, rynkowych i społecznych. Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego socjologa Rensisa Likerta (ur. 1903 – zm. 1981). Początkowo skala Likerta była znacznie bardziej złożona; … Czytaj dalej