Koder (ang. coder)

Koder to osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych surowych do pakietu statystycznego, ich czyszczenie, kodowanie, rekodowanie i przygotowanie do dalszej analizy.

Kodowanie otwarte (ang. open coding)

Kodowanie otwarte polega na analizie i przetworzeniu przez koderów wszystkich odpowiedzi respondentów na pytania otwarte, a zapisanych przez ankieterów w kwestionariuszach wywiadu. Koderzy wyszukują najczęściej pojawiające się odpowiedzi, przydzielając je do wspólnych kategorii, które oznaczane są następnie konkretnymi kodami. Odpowiedzi pojawiające się sporadycznie … Czytaj dalej

Kohorta (ang. cohort)

Kohorta to grupa osób, których wspólną cechą jest to, że jakieś jedno i to samo zdarzenie przydarzyło im się w tym samym czasie. Może to być fakt narodzin w tym samym roku, ukończenie szkoły lub studiów, podjęcie pierwszej pracy zarobkowej, … Czytaj dalej

Koncept (ang. concept)

Koncept to opis produktu przygotowany przez producenta i przedstawiany potencjalnym klientom w trakcie tzw. testu konceptu. Zawiera charakterystykę produktu ze względu na jego najważniejsze cechy: wygląd, opakowanie, cenę, korzyści z nabycia itp.

Konceptualizacja (ang. conceptualization)

Konceptualizacja to procedura, której celem jest precyzyjne zdefiniowanie problemu badawczego, pojęć i wskaźników wykorzystanych do jego opisu oraz ustalenie metod, technik i narzędzi, za pomocą których zostanie zrealizowane badanie.

Konotacja (ang. connotation)

Konotacja to każde wyrażenie odnoszące się, poprzez rozmaite skojarzenia i wyobrażenia, do nazwy jakiegoś obiektu, rzeczy, zjawiska itp. Konotację należy odróżniać od denotacji, czyli tego, na co nazwa bezpośrednio wskazuje. Konotacją nazwy „kot” mogą być takie wyrażenia jak: mruczenie, ciepło, dom, … Czytaj dalej

Kontakt (ang. contact)

Kontakt to zaproszenie jakiejś osoby do udziału w badaniu. Kontakt może mieć formę bezpośredniego spotkania z respondentem, rozmowy telefonicznej lub korespondencji pocztowej (również z wykorzystaniem Internetu). Liczba nawiązanych kontaktów w stosunku do liczby faktycznie zrealizowanych wywiadów jest podstawą do obliczania … Czytaj dalej