Kwestionariusz nieustrukturyzowany (ang. unstructured questionnaire)

Kwestionariusz nieustrukturyzowany zbudowany jest w taki sposób, że liczba, kolejność oraz forma pytań w nim zamieszczonych nie jest z góry i jednoznacznie ustalona. Typowym przykładem kwestionariusza nieustrukturyzowanego są scenariusze wykorzystywane w wywiadach jakościowych: FGI, IDI itp. Składają się one z listy pytań, które należy zadać respondentowi. Osoba realizująca wywiad (moderator) ma jednak dużą swobodę w decydowaniu o kolejności i sposobie ich zadawania.