Efekt wywiadu (ang. interview bias)

Efekt wywiadu to zafałszowanie wyników badania spowodowane przez ankietera, respondenta lub obie osoby jednocześnie. Najczęściej polega to na tym, że ankieter sugeruje respondentowi odpowiedzi, których powinien mu udzielić lub odwrotnie – respondent z własnej inicjatywy odpowiada w taki sposób, żeby spełnić oczekiwania ankietera, zrobić na … Czytaj dalej