Roper Elmo

Elmo Roper (ur. 1900 – zm. 1971) amerykański badacz rynku i opinii, jeden z trzech – obok George Gallupa i Archibalda Crossleya – uznanych pionierów badań opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych lat 30. XX wieku. Badaniami rynkowymi zainteresował się po tym, … Czytaj dalej

Semmelweis Philippe Ignaz

Semmelweis Philippe Ignaz (ur. 1818 – zm. 1865) słynny węgierski lekarz i położnik, twórca antyseptyki.W latach 40. XIX wieku pracował jako położnik w szpitalu w Wiedniu, gdzie zajmował się badaniem przyczyn gorączki połogowej (sepsis puerperalis), która w owych czasach była … Czytaj dalej

Stapel Jan

Stapel Jan (ur. 1917 – zm. 2002) holenderski badacz, uznany działacz i jeden z głównych propagatorów badań marketingowych; współzałożyciel holenderskiej agencji badawczej NIPO (1945) oraz organizacji ESOMAR (1948). Wynalazca popularnej skali pomiarowej, nazwanej od jego nazwiska skalą Stapela.

Stevens S. Stanley

Stevens S. Stanley (ur. 1906 – zm. 1973) amerykański psycholog, autor klasycznej typologii skal pomiarowych: nominalnej, porządkowej, interwałowej i ilorazowej (patrz: On the theory of scales of measurement, 1946).

Thomas William Isaac

Thomas William Isaac (ur. 1863 – zm. 1947) socjolog amerykański, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. szkoły chicagowskiej, profesor i wykładowca University of Chicago (1895 – 1918), New School of Social Research (1923 – 1928) i Harvard University (1936 – 1937). … Czytaj dalej

Thurstone L. Louis

Thurstone L. Louis (ur. 1887 – zm. 1955) wybitny psycholog amerykański, w swojej pracy naukowej zajmował się m.in. statystyką i psychometrią. Rozwinął i spopularyzował analizę czynnikową (ang. factor analysis). Skonstruował wiele narzędzi do pomiaru inteligencji oraz postaw. Do jednych z … Czytaj dalej

Tocquevile Charles Alexis de

Tocqueville Charles Alexis de (ur. 1805 – zm. 1859) francuski polityk, socjolog i historyk. Do jego najbardziej znanego dzieła należy O demokracji w Ameryce (t. 1 – 2 1835-40, wyd. polskie 1976) zawierająca analizę społeczeństwa oraz ustroju społeczno-politycznego Stanów Zjednoczonych … Czytaj dalej

Znaniecki Florian Witold

Znaniecki Florian Witold (ur. 1882 – zm. 1958) polski socjolog i filozof, od 1914 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie był wykładowcą University of Chicago i jednym z przedstawicieli tzw. szkoły chicagowskiej. W roku 1920 powrócił do Polski, gdzie aż do … Czytaj dalej