Badania dynamiczne (ang. longitudinal research)

Badania dynamiczne polegają na pomiarze i obserwacji wybranych obiektów i zjawisk w dłuższym okresie czasu np. kilkumiesięcznym, kilkuletnim i dłuższym. Umożliwiają systematyczne gromadzenie danych dotyczących badanego zjawiska, rejestrację zachodzących zmian oraz wyjaśnianie ich przyczyn.

Badania ewaluacyjne (ang. evaluation research)

Badania ewaluacyjne prowadzone są w celu oceny efektywności programów oraz inicjatyw społecznych, realizowanych przez organizacje rządowe i samorządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa itp. Badania ewaluacyjne są często realizowane w trakcie lub po zakończeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych, dotacji państwowych itp. Pozwalają … Czytaj dalej