Chiński portret (ang. personification)

Chiński portret to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny produktów, usług itp. Każdy z uczestników wywiadu ma za zadanie wyobrazić sobie oceniany produkt jako postać ludzką, a następnie opisać jej wygląd, zachowanie, styl życia i inne tego … Czytaj dalej

Clash groups

Clash groups, dosłownie „grupy konfliktowe”, „ścierające się ze sobą”. Odmiana wywiadu FGI; uczestnicy badania dzieleni są na dwie antagonistyczne grupy, które następnie zaczynają spierać się na jakiś temat, przedstawiając swoje racje i argumenty stronie przeciwnej. Przykładem może być dyskusja użytkowników … Czytaj dalej

Clutter

Clutter to wskaźnik wykorzystywany w badaniach reklamy, oznaczający ilość czasu przeznaczonego w stacjach telewizyjnych na emisję spotów reklamowych, zapowiedzi filmowych, komunikatów i wszelkich innych treści nie należących do ramówki telewizyjnej. Innymi słowy clutter to wskaźnik tzw. szumu reklamowego. Przedstawiany jest … Czytaj dalej

Collage (kolaż)

Collage to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych. Uczestnicy wywiadu mają za zadanie wykonanie kompozycji z wycinków gazet, zdjęć, ilustracji oraz rysunków, za pomocą których ukazują własne wyobrażenia dotyczące ocenianych produktów, reklam, marek itp.

CPA (ang. cost-per-action)

CPA to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPA wskazuje na średni koszt efektywnego dotarcia z reklamą internetową do jej odbiorców. Przy wyliczaniu wskaźnika CPA bierzemy pod uwagę tylko takie odsłony banera reklamowego, których rezultatem … Czytaj dalej

CPC (ang. cost-per-click)

CPC to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPC wskazuje na średni koszt pojedynczego kliknięcia na baner lub inną formę reklamy internetowej, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową. Jeżeli budżet przeznaczony na jakąś … Czytaj dalej

CPH (ang. Completes per Hour)

CPH to wskaźnik efektywności realizacji badania, wskazujący na przeciętną liczbę wywiadów z respondentami, którą można przeprowadzić w ciągu jednej godziny.

CPI (ang. Cost per Interview)

CPI to miara wskazująca na przeciętny koszt realizacji pojedynczego wywiadu. Wyliczana jest w postaci ilorazu łącznych kosztów badania oraz liczby planowanych wywiadów.

CPM (ang. cost per mille)

CPM to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPM wskazuje na średni koszt kliknięcia na baner reklamowy przez każdy kolejny tysiąc internautów, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową.