Grupa kontrolna (ang. control group)

Grupa kontrolna to ogół osób – obok grupy eksperymentalnej – biorących udział w jakimś eksperymencie. Grupa kontrolna ma zwykle takie same cechy społeczno-demograficzne jak grupa eksperymentalna; różnica polega na tym, że wobec osób z grupy kontrolnej nie stosuje się żadnych … Czytaj dalej

Grupa nominalna (ang. nominal group technique)

Grupa nominalna to metoda dyskusji grupowej opracowana pod koniec lat 60. XX wieku przez Andrew Delbecqa oraz Andrew Van de Vena, amerykańskich badaczy zajmujących się m.in. teorią organizacji, zarządzania i podejmowania decyzji. Grupa nominalna składa się z niewielkiej liczby uczestników (zwykle nie więcej … Czytaj dalej

Grupa odniesienia (ang. reference group)

Grupa odniesienia to wspólnota społeczna, z którą porównuje się jednostka w celu dokonania oceny własnej pozycji i statusu społecznego, wyboru wzorów zachowania, kształtowania własnych opinii, poglądów itp. Grupę odniesienia dla danej jednostki można rozpatrywać zarówno w kontekście pozytywnym jak i negatywnym. … Czytaj dalej

Grupa społeczna (ang. social group)

Grupa społeczna to zbiorowisko osób, pomiędzy którymi zachodzą względnie stałe wzory interakcji. Osoby te pełnią względem siebie określone role i funkcje oraz są połączone jakimś rodzajem więzi (rodzinnej, rówieśniczej, środowiskowej, rasowej, religijnej itp.). Za najmniejszą grupę społeczną uznawana jest czasami diada, … Czytaj dalej

Grupa wiekowa (ang. age grade)

Grupa wiekowa to ogół osób, których wspólną cechą jest przynależność do tej samej kategorii wiekowej. Najprostszym przykładem grup wiekowych jest podział na dzieci, młodzież i dorosłych. W badaniach i analizach stosowana jest zwykle kategoryzacja z uwzględnieniem przedziałów pięcio albo dziesięcioletnich.

GSS (ang. General Social Survey)

GSS to nazwa cyklicznych badań sondażowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych od 1972 roku przez National Opinion Research Center Chicago University. W latach 1972 – 1993 sondaż realizowany był corocznie (z przerwą w roku 1979, 1981 i 1992). Od roku 1996 … Czytaj dalej