Share of mind

Share of mind to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania udziału marki jakiegoś produktu lub usługi w świadomości konsumentów. Wskaźnik ten uzyskuje się zwykle za pomocą badań realizowanych w trakcie lub po zakończeniu jakiejś kampanii reklamowej, promocyjnej itp. Osoby badane proszone są o … Czytaj dalej

Share of shelf

Share of shelf to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania liczby produktów danej marki w stosunku do liczby wszystkich pozostałych produktów z tej samej kategorii, eksponowanych na półkach w hipermarketach, sklepach detalicznych oraz innych punktach sprzedażowych. Innymi słowy jest to udział produktu w półce. … Czytaj dalej

Siatka Kisha (ang. Kish grid)

Siatka Kisha to procedura stosowana czasami przez ankieterów w trakcie sondaży realizowanych w wieloosobowych gospodarstwach domowych; celem tej procedury jest ustalenie respondenta, czyli osoby, z którą zostanie przeprowadzony wywiad. Ankieter, w trakcie odwiedzin gospodarstwa domowego, dokonuje najpierw spisu wszystkich zamieszkujących je … Czytaj dalej

Siła związku (ang. correlation power)

Siła związku to miara zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. Może przyjmować wartość od -1 do 1. Im wartość bliższa -1 lub 1, tym większe prawdopodobieństwo istnienia zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. Wartość -1 lub 1 oznacza, że mamy do czynienia z idealną korelacją … Czytaj dalej

Skala anomii (ang. anomia scale)

Skala anomii wykorzystywana jest do pomiaru uczucia anomii, jakiego mogą doznawać badane osoby, tj. przekonania o postępującym zanikaniu norm społecznych, narastającym chaosie, braku sensu itp. Konstrukcja skali anomii jest stosunkowo prosta i składa się z kilku twierdzeń, opisujących zjawisko anomii. … Czytaj dalej

Skala AS (ang. A-S scale; Anti-semitism scale)

Skala AS przeznaczona jest do pomiaru uprzedzeń rasowych, religijnych, społecznych i politycznych wobec osób narodowości żydowskiej. Pierwotnie nazwa ta odnosiła się do skali opracowanej w roku 1944 przez dwóch amerykańskich badaczy z University of California: Daniela J. Levinsona oraz Nevitta … Czytaj dalej

Skala bipolarna (ang. bipolar scale)

Skala bipolarna to inaczej skala dwubiegunowa. Skala, której końce (bieguny) oznaczone są dwoma przeciwstawnymi określeniami (antonimami), np. drogi – tani. Typowym przykładem takiej skali jest dyferencjał semantyczny.