Analiza ścieżkowa (ang. path analysis)

Analiza ścieżkowa to badanie oparte na technikach statystycznych, którego celem jest ustalenie zależności pomiędzy zmiennymi, z uwzględnieniem wpływu pośredniego innych zmiennych. Wyniki analizy ścieżkowej przedstawiane są w postaci charakterystycznego wykresu, na którym prezentowane są, za pomocą strzałek, związki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi.

Analiza skupień (ang. cluster analysis)

Analiza skupień to rodzaj techniki statystycznej, której celem jest podział zbioru przypadków na poszczególne grupy, w taki sposób, aby przypadki przydzielone do tej samej grupy były do siebie jak najbardziej podobne ze względu na wartość określonej zmiennej. Jednocześnie przypadki te powinny … Czytaj dalej

Analiza wielozmiennowa (ang. multivariate analysis)

Analiza wielozmiennowa to badanie oparte na metodach statystycznych, którego przedmiotem jest związek pomiędzy większą liczbą zmiennych (co najmniej pomiędzy trzema zmiennymi). Celem analizy wielozmiennowej jest wyjaśnienie zależności i oddziaływania pomiędzy różnymi zmiennymi np. wiekiem, wykształceniem i wysokością dochodów.