Ekstrapolacja (ang. extrapolation)

Ekstrapolacja to metoda szacowania wartości zmiennych poza obserwowanym przedziałem, na podstawie znanych już wartości tych zmiennych, a znajdujących się wewnątrz przedziału. Ekstrapolacją nazywamy również prognozowanie zdarzeń, zjawisk i zachowań na podstawie analizy podobnych sytuacji, które miały już miejsce w przeszłości.

Regresja (ang. regression)

Regresja to metoda statystycznej analizy danych, której zasadniczym celem jest wyznaczenie kształtu zależności pomiędzy dwoma zmiennymi (zmienną niezależną i zmienną zależną) lub grupą kilku zmiennych (kilkoma zmiennymi niezależnymi i jedną zmienną zależną). Regresja umożliwia m.in. przewidywanie wartości zmiennej zależnej na … Czytaj dalej