Manipulacja (ang. manipulation)

Manipulacja to procedura stosowana przez eksperymentatora w trakcie eksperymentu, polegająca na stosowaniu różnych bodźców eksperymentalnych (lub tych samych, ale o różnym stopniu natężenia), w celu sprawdzenia reakcji uczestników badania. Innymi słowy manipulacja polega na stosowaniu różnych zmiennych niezależnych (bodźców eksperymentalnych), … Czytaj dalej

Plan eksperymentalny (ang. experimental design)

Plan eksperymentalny to opis zawierający założenia niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu, a w szczególności wskazania dotyczące: zasad doboru uczestników eksperymentu do grup eksperymentalnych i kontrolnych bodźców eksperymentalnych, którym będą poddawani uczestnicy eksperymentu sposobu wykonania pretestu (przed rozpoczęciem eksperymentu) i posttestu (po jego zakończeniu).

Posttest (ang. posttesting)

Posttest to pomiar zrealizowany po tym, jak osoba uczestnicząca w eksperymencie została poddana określonemu bodźcowi eksperymentalnemu; celem posttestu jest ustalenie, czy bodziec spowodował jakieś zmiany w postawie lub opiniach badanej osoby.

Pozorant (ang. confederate experimenter)

Pozorant to potoczne określenie pomocnika eksperymentatora. Pozorant przedstawiany jest osobom biorącym udział w eksperymencie jako jeszcze jeden z jego uczestników. Faktyczni uczestnicy eksperymentu nie mają oczywiście świadomości, że jest on pozorantem. Głównym zadaniem pozoranta jest celowe manipulowanie bodźcami eksperymentalnymi i oddziaływanie … Czytaj dalej

Pretest (ang. pretesting)

Pretest to pomiar zrealizowany zanim osoba uczestnicząca w eksperymencie zostanie poddana określonemu bodźcowi eksperymentalnemu; celem pretestu jest ocena postawy, opinii i poglądów przyszłych uczestników badania. Umożliwia to ustalenie, po przeprowadzeniu eksperymentu i posttestu, czy i w jakim stopniu zmieniła się … Czytaj dalej