Próba niezależna (ang. independent sample)

Próba niezależna w badaniach eksperymentalnych to dwie grupy osób, w których mierzona jest wartość tej samej zmiennej, przy czym jedna z grup została poddana działaniom jakiegoś bodźca eksperymentalnego (grupa eksperymentalna), a druga nie została poddana żadnemu bodźcowi (grupa kontrolna).

Próba zależna (ang. dependent sample)

Próba zależna to grupa eksperymentalna, poddana dwukrotnemu (lub częstszemu) pomiarowi wartości tej samej zmiennej w określonym odstępie czasu. Pomiar przeprowadzany jest przed i po zaaplikowaniu bodźca eksperymentalnego, który może wpłynąć na zmianę wartości zmiennej.

Quasi-eksperyment (ang. quasi-experiment)

Quasi-eksperyment to badanie zbliżone do klasycznego schematu eksperymentalnego, ale nie spełniające pewnych istotnych kryteriów formalnych eksperymentu. W quasi-eksperymencie pomija się wymóg przeprowadzania pretestu; rezygnuje się również z wprowadzania grup kontrolnych. Quasi-eksperyment ogranicza się do wybrania grupy eksperymentalnej, aplikacji bodźca eksperymentalnego … Czytaj dalej

Randomizacja (ang. randomization)

Randomizacja to metoda losowego doboru osób do grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Stosowana jest po to, aby przydzielenie uczestników eksperymentu do poszczególnej grupy było wyłącznie dziełem przypadku. W ten sposób zostaje zachowane prawdopodobieństwo, że obie grupy nie będą się różnić między sobą ze … Czytaj dalej

Schemat preeksperymentalny (ang. pre-experimental design)

Schemat preeksperymentalny to badanie przypominające w założeniu klasyczny schemat eksperymentalny, ale nie spełniające kilku istotnych kryteriów formalnych, takich jak: zorganizowanie grupy kontrolnej, kontrolowanie wszystkich czynników mogących wpływać na wyniki eksperymentu itp. Do najczęściej stosowanych schematów preeksperymentalnych należą: Studium przypadku z … Czytaj dalej

Stanfordzki eksperyment więzienny (ang. Stanford Prison Experiment)

Stanfordzki eksperyment więzienny (ang. Stanford Prison Experiment) to nazwa słynnego eksperymentu psychologicznego, zrealizowanego w 1971 roku w Stanford University (Kalifornia), pod kierunkiem amerykańskiego psychologa prof. Philipa Zimbardo (ur. 1933). Inne spotykane określenia to eksperyment więzienny (ang. prison experiment) lub eksperyment Zimbardo (ang. … Czytaj dalej