Kod (ang. code)

Kod to numeryczne oznaczenie wartości jakiejś zmiennej, którym jest ona opisywana w trakcie wprowadzania danych do pakietu statystycznego lub innego programu. Najprostszym przykładem kodu jest oznaczenie płci: 1 – kobieta, 2 – mężczyzna (lub odwrotnie).

Koder (ang. coder)

Koder to osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych surowych do pakietu statystycznego, ich czyszczenie, kodowanie, rekodowanie i przygotowanie do dalszej analizy.

Kodowanie otwarte (ang. open coding)

Kodowanie otwarte polega na analizie i przetworzeniu przez koderów wszystkich odpowiedzi respondentów na pytania otwarte, a zapisanych przez ankieterów w kwestionariuszach wywiadu. Koderzy wyszukują najczęściej pojawiające się odpowiedzi, przydzielając je do wspólnych kategorii, które oznaczane są następnie konkretnymi kodami. Odpowiedzi pojawiające się sporadycznie … Czytaj dalej

Książka kodów (ang. code book)

Książka kodów to dokument zawierający zestawienie wszystkich numerów, którymi opisane są wartości zmiennych. W książce kodów mogą się również znajdować instrukcje dotyczące sposobu kodowania braków danych, rekodowania itp.

Outliers

Outliers to potoczne określenie nietypowych, ekstremalnie małych lub ekstremalnie dużych wartości jakiejś zmiennej, niezwykle rzadko spotykanych w populacji badanej. Przykładem takich wartości może być: liczba posiadanych dzieci = 15, zarobki miesięczne = 100 000 zł, wzrost = 215 cm itp. … Czytaj dalej

Pakiet statystyczny (ang. statistical package)

Pakiet statystyczny to program komputerowy przeznaczony do analizy danych pochodzących z wszelkiego rodzaju badań ilościowych, sondażowych, statystycznych, ekonometrycznych itp. Program umożliwia wprowadzanie danych w postaci numerycznej, a następnie przeprowadzanie na nich takich operacji jak: czyszczenie danych, kodowanie, rekodowanie, imputacja, zaawansowana … Czytaj dalej

Rekodowanie (ang. recoding)

Rekodowanie to procedura stosowana w trakcie wprowadzania danych do pakietu statystycznego lub innego programu, w którym będą one analizowane. Rekodowanie polega na zmianie kodu, którym już wcześniej zostały oznaczone wartości zmiennych, na inne kody (zastępcze lub dodatkowe).