Oferta badawcza (ang. proposal)

Oferta badawcza to pisemna propozycja realizacji konkretnego badania przesłana przez agencję badawczą do klienta, zazwyczaj w odpowiedzi na otrzymane wcześniej zapytanie badawcze. Standardowa oferta badawcza zawiera opis problemu badawczego, proponowaną metodologię badania, harmonogram planowanych prac oraz oczekiwane wynagrodzenie. Do oferty … Czytaj dalej

Pilotaż (ang. pilot testing)

Pilotaż to sprawdzenie metod, technik i narzędzi badawczych przed rozpoczęciem badania, w którym mają zostać wykorzystane. Celem pilotażu jest ocena trafności narzędzia badawczego (ankiet, kwestionariuszy wywiadu itp.), użytych skal pomiarowych, zrozumiałości pojęć i terminów itp. Pilotaż polega zwykle na przeprowadzeniu niewielkiej … Czytaj dalej

Plan badawczy (ang. research design)

Plan badawczy to pisemny opis sposobu realizacji projektu badawczego. Plan badawczy powinien zawierać przede wszystkim: cele i założenia badania definicje operacyjne najważniejszych terminów wykorzystywanych w badaniu opis technik i narzędzi badawczych charakterystykę próby badanej określenie sposobu analizy i prezentacji wyników … Czytaj dalej

Poziom odmów (ang. refusal rate)

Poziom odmów to wskaźnik efektywnej realizacji badania; określa liczbę osób, którzy odmówili uczestnictwa w badaniu, w stosunku do wszystkich osób wylosowanych do próby badanej.

Pozorant (ang. confederate experimenter)

Pozorant to potoczne określenie pomocnika eksperymentatora. Pozorant przedstawiany jest osobom biorącym udział w eksperymencie jako jeszcze jeden z jego uczestników. Faktyczni uczestnicy eksperymentu nie mają oczywiście świadomości, że jest on pozorantem. Głównym zadaniem pozoranta jest celowe manipulowanie bodźcami eksperymentalnymi i oddziaływanie … Czytaj dalej