Kodowanie otwarte (ang. open coding)

Kodowanie otwarte polega na analizie i przetworzeniu przez koderów wszystkich odpowiedzi respondentów na pytania otwarte, a zapisanych przez ankieterów w kwestionariuszach wywiadu. Koderzy wyszukują najczęściej pojawiające się odpowiedzi, przydzielając je do wspólnych kategorii, które oznaczane są następnie konkretnymi kodami. Odpowiedzi pojawiające się sporadycznie … Czytaj dalej

Kontakt (ang. contact)

Kontakt to zaproszenie jakiejś osoby do udziału w badaniu. Kontakt może mieć formę bezpośredniego spotkania z respondentem, rozmowy telefonicznej lub korespondencji pocztowej (również z wykorzystaniem Internetu). Liczba nawiązanych kontaktów w stosunku do liczby faktycznie zrealizowanych wywiadów jest podstawą do obliczania … Czytaj dalej

Kontrola ankietera (ang. quality control)

Kontrola ankietera to ogół działań podejmowanych przez agencję badawczą w celu oceny poprawności wywiadów przez niego zrealizowanych. Najczęstszą formą kontroli ankietera jest sprawdzenie, czy rzeczywiście odwiedził on respondenta i przeprowadził z nim wywiad zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Patrz również hasło: wywiad … Czytaj dalej

List przypominający (ang. reminding letter)

List przypominający to pisemne zawiadomienie wysyłane przez agencję badawczą do respondenta, do którego wcześniej skierowana została ankieta pocztowa. Zawiera przypomnienie o fakcie wysłania ankiety oraz prośbę o jej wypełnienie i odesłanie do agencji.

Monitoring (ang. monitoring)

Monitoring to ogół czynności związanych z nadzorem nad realizacją projektu badawczego: sprawdzaniem poprawności przygotowania narzędzi badawczych, kontrolą pracy ankieterów i innych osób zaangażowanych w wykonanie badania itp.