Współzależność (ang. interdependency)

Współzależność to taka cecha relacji pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej. Do stwierdzenia istnienia i siły współzależności pomiędzy zmiennymi wykorzystywane są współczynniki korelacji.

Zmienna (ang. variable)

Zmienna to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. Najprostszym przykładem zmiennej jest płeć.

Zmienna ciągła (ang. continuous variable)

Zmienna ciągła to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, którą można mierzyć na skali ilorazowej lub interwałowej. Najprostszym przykładem zmiennej ciągłej w przypadku jakiejś osobie będzie jej wiek, wzrost, waga.

Zmienna dyskretna (ang. discrete variable)

Zmienna dyskretna to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, którą można mierzyć na skali nominalnej lub porządkowej. Najprostszym przykładem zmiennej dyskretnej w przypadku badanej osoby może być jej płeć, zawód, miejsce zamieszkania, wykształcenie.